השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עיכוב או ביטול הליכי הוצאה לפועל

  פלוני חייב לאלמוני סכום כסף ואינו משלם ; יכול אלמוני לתבעו לדין, לקבל נגדו פסק דין ולנקוט נגדו בהליכים לפי חוק ההוצאה לפועל… בגדר הליכי ההוצאה לפועל, יכול אלמוני לעקל את נכסיו של פלוני, לבקש מינוי כונס נכסים על נכסים מסוימים שהוא בעל זכות בהם, להביא למכירת הנכסים, לגרום לזימונו או להבאתו של פלוני לחקירת יכולת על מנת שפלוני יחויב לשלם את החוב בשיעורים ולעתים אף לגרום למאסרו של פלוני בשל ביזיון ההוצאה לפועל…”

  ​ש' לוין וא' גרוניס, פשיטת רגל (הוצאת חברה ישראלית להכשרה מקצועית בע"מ, ירושלים, תשס"א-2000).

  ​מערכת ההוצאה לפועל, אם כן, הינה הזרוע המבצעת של החלטות בית המשפט. הליכי ההוצאה לפועל מאפשרים למי שהוא בעל זכות, בין מכוח פסק דין ובין מכוח שטר, משכתנתא, משכון או אחר, לממש את זכותו נגד אדם אחר.

  במסגרת הטיפול המשפטי, דואג משרדנו, במהירות, מהימנות ומקצועיות לעכב ולבטל הליכי הוצאה לפועל כנגד חייבים ; לאחד את תיקיהם ; לקבוע צו תשלומים אשר תואם את יכולתם הכלכלית ; ואף להביא לביטול הגבלות שהוטלו על החייבים, ובהן: הגבלות יציאה מהארץ, הגבלות על רישיון נהיגה ועוד.

  ​במסגרת הרפורמה החדשה שמונהגת כעת בלשכות ההוצאה לפועל, משרדנו מייצג חייבים בהגשת בקשה להפטר בלשכת ההוצאה לפועל וזאת לשם קבלת הפטר חלוט על כלל חובותיו של החייב.

  ​לנגד עינינו עומדת תמיד החתירה למזער ככל שניתן את הנזקים אשר עלולים להיגרם לחייב אגב ההליכים אשר ננקטים כנגדו בהוצאה לפועל.

  קידום אתר לעורך דין קידום אתר לעורך דין